สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

               วันที่ 1 มิถุนายน 2563  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  และส่งตัวไปโรงเรียนที่เลือกบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 8 ราย  ทั้งนี้  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาท แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรม : ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ณ ห้องประชุม 3 สพป.  ปราจีนบุรี เขต 2