สพป.นศ.2 รับการตรวจราชการ จาก สพฐ. เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

สพป.นศ.2 รับการตรวจราชการ จาก สพฐ. เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับการตรวจราชการติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สพฐ. นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และ น.ส.ศิณัญญา ศรีเกตุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมติดตามตรวจราชการ

โดยพบว่า สพป.นศ.2 มีผลการเตรียมการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในส่วนโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง และโรงเรียนที่ไม่พร้อม เขตพื้นที่ได้ร่วมมือกับโรงเรียนลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ทั้งนี้ รก.ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ได้ให้ข้อแนะนำและประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการให้สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือในกรณีการติดตั้ง แก้ไข อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลให้โรงเรียนและผู้ปกครองสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป