สพป.เชียงราย เขต 1 รับการตรวจ สพฐ. ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเรียนการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จังหวัดเชียงราย – พะเยา พร้อมนำคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านโป่งพระบาท โดยมีนายประเวศ พรหมเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู นำเสนอข้อมูล กระบวนการจัดการเรียนการสอนทางไกลของทางโรงเรียน ร.ร.บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย  ก่อนจะเดินทางไปตรวจ ร.ร.อนุบาลเชียงราย(พื้นที่ สันต้นเปา) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายสุรพงษ์ อินทรจักร ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครูร่วมกันให้ข้อมูลและสาธิตนวัตกรรมการจัดห้องออกอากาศและบันทึกเทปการสอน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามนโยบายของ สพฐ.