สพป.บร.4 ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบประชุมทางไกล ร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( Video Conference) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

การร่วมประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายมานะ เตียวแช ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดประชุมทางไกลฯ …###

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4