รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมสพม.15

1 มิถุน ายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับนายบุญพาส รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมาติดตาม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษา ตามมาตรการระวังป้องกันโรคฯ ในช่วง เริ่มผ่อนคลายตาม พรก.ฉบับ9 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัด นำโดยนางโสภา ทองเมือง การติดตามครั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด (COVID-19) ให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) /การเรียนออนไลน์ / และความปลอดภัยครู จากนั้นจึงได้แวะเยี่ยมทักทายให้กำลังใจกับบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่…ข่าว-พินีภรณ์ >>อับดุลฮาฟิซ –ภาพ