สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติหน้าที่รองผอ.เขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติหน้าที่และการให้คำปรึกษา แนะนำโครงการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่  สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก