สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายยงยุทธ มะนัส รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ICT ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในการประชุม คลิ๊กชมภาพทั้งหมด