สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสกล พรมราช รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนย และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสลภูมิ เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อีกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลรายงาน สพฐ. เพื่อพัฒนาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป คลิ๊กชมภาพทั้งหมด