สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

            วันที่ 2 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2