สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมแบ่งปัน  “ตู้ปันสุข” 

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ  บริเวณหน้า สพป.นครราชสีมา  เขต นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นำสิ่งของ  ข้าวสาร  อาหารแห้งและอื่นๆ  ร่วมแบ่งปัน  “ตู้ปันสุข”   เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)