สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน(โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน)

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน) พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบทุนการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านปากบางกลม โรงเรียนบ้านชะอวด โรงเรียนบ้านขอนหาด โรงเรียนบ้านวังหอน อำเภอชะอวด และโรงเรียนบ้านคอกวัว จังหวัดนครศรีธรรมราช