สพป.ภูเก็ต แบ่งปันสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับตู้ปันสุข จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ตร่วมแบ่งปันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดภูเก็ต (ศอ.จอส.) จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับ “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดภูเก็ตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)