สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสร้างความเข้าใจการนิเทศ กำกับติดตามฯการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์COVID-19 )

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2