สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ   ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดยได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ครองตน ครองคน ครองงาน  และเข้ากับชุมชน ครู และนักเรียน ให้ได้ ถ้าทำได้เราจะทำงานอย่างมีความสุข