สพม.19 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 จังหวัดเลย – นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายศุภสวัสดิ์ พิลา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

จังหวัดหนองบัวลำภู – นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มอบหมายให้นางบุญญาธิ์ เหมะธุลิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวณัฐณิชา เดชโคบุตร เจ้าหน้าที่ประสานงาน ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

…………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / รายงาน