ร.ร.นาด้วงวิทยา สพม.19 ทำความดีด้วยหัวใจ 3 มิถุนายน 2563

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นำคณะครูและบุคลากรทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั่วบริเวณโรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

………………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจากครุทวิวัฒน์ น้อยบุดดี เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม.19