ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.2 เป็นประธานประชุม “สภากาแฟ”

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ เพื่อแจ้งข้อราชการ รายงานผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2