สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าท้องถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าท้องถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยม     การแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ใช้ผ้าท้องถิ่นไทยอย่างต่อเนื่อง             ตามนโยบายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือ ร่วมการสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทย   ให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป

รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยร่วมกันสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงร่วมรณรงค์และเชิญชวนให้ทุกท่านสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการธำรงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยพร้อมทั้งสนับสนุน    การกระจายรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพ ให้ชุมชนในท้องถิ่น และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย “ยิ้มไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   สืบต่อไป

  

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่