อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3  มิถุนายน 2563  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จังหวัดอุตรดิตถ์จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณชุมชน มณฑลทหารบกที่ 35 และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร่วมถึงจัดให้มีกิจกรรม “มีแล้วแบ่งบัน” ประกอบอาหารเลี้ยงผู้อยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ณ บริเวณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 อำเภอเมือง อุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วน มี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และในวันเดียวกัน นายอาคม  สีพิมพ์สอ นายวัลลภ  วิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกวาง lสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ณ บริเวณฝายชำเลี้ยง  หมู่ที่ 2 บ้านหนองกวาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  มี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ