ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

สพม.37 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 และรับฟังคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : สพม.37 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.