สพป.ชลบุรี เขต 1 Coaching Team รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายสุพรรณ  หารธุจิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินงานให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมจันทนี  สพป.ชลบุรี เขต 1