สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสพป.พล.3

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร นายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสพป.พล.3 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก