ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 บ้านเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรษร แก้วฝ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ และคณะครูโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ที่บ้านวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563) กิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด