ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 บ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายสายันต์ มูลทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ที่บ้านเด็กหญิงทิพเกสร เวียงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงมัณฑนา โพธิ์เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายอภิสิทธิ์ อุทสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายณัฐดนัย ปลั่งพิมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ หมู่ที่ 5 บ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป