สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรับมอบบริจาควัว ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติ “โรงเรียนเลี้ยงวัว”

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมในกิจกรรมรับมอบบริจาควัว ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติ “โรงเรียนเลี้ยงวัว” ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีนายยุทธนา ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า,นางนงนุช คชา ผอ.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะครู ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ