สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมคณะทำงานเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด