สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและผลการประเมินขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

นายสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและตรวจสอบผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก