สพป.สระแก้ว เขต 1มอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสมพิศ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ที่อยู่ในครอบครัวยากจน และมีแนวโน้มออกกลางคัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมมอบเงินทุนการศึกษา จากกองทุนคนรักเด็ก สพป.สระแก้ว เขต 1 และอุปกรณ์การเรียน ณ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว