ผอ.สพป.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ DLTV ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่      

//////เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่        ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านร่าหมาด บ้านลิกี บ้านปากคลองและบ้านนาทุ่งกลาง  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที 1 กรกฎาคมนี้   ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ DLTV   และเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่บ้านเลขที่ 120 ม.5  บ้านลิกี  ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา    ที่เด็ก3 คน ได้แก่ ด.ญ.อัญท์พิชชา ขาวแดง นักเรียนชั้น ป.4 ด.ญ.ปัณณลักษ์ ละเอียด นักเรียนชั้น ป.4 และ ด.ญ.วนิสา พ่อค้า นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านลิกี นั่งเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือจอเล็กๆที่ แปะฝาผนังบ้าน  จนกระทั่ง มีผู้ใจบุญช่วยบริจาคทีวีและชุดรับสัญญาณดาวเทียมให้ดูได้สะดวกยิ่งขึ้น  ซึ่งในวันนี้พบว่า เด็กทั้ง 3 คนมีความตั้งใจเรียน  และมีเด็กใกล้เคียงมาเรียนร่วมกันเพิ่มขึ้นอีก 2-3  คน   ขณะที่นางสาวสุดารัตน์ อ่อนนวล ผู้ปกครองของเด็ก บอกว่า เวลาเด็กมาเรียนก็ช่วยแนะนำให้ ในการเรียนวิชาที่เด็ก ๆ ไม่เข้าใจ  แต่หากตนไม่เช้าใจก็จะ ไปค้นหาข้อมูลในกูเกิ้ล แต่ส่วนใหญ่เด็กก็จะตั้งใจเรียน  เวลาเรียนก็จะไม่เล่นเลย

นายสายัณห์ ไกรนรา  กล่าวว่า   จากการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน บ้านร่าหมาด บ้านลิกี บ้านปากคลองและบ้านนาทุ่งกลาง  พบว่า โรงเรียนได้มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในภาวะวิกฤตโควิด19 ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหน การเรียนรู้ที่เข้าถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุด   โดยโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่   มีการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด  มีเจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน  การจัดที่นั่งในห้องเรียน และจัดโต๊ะนั่งทานอาหาร ตามการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)    แม่ครัวต้องสวมหน้ากากอนามัย   เป็นต้น แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่อง เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์รับสัญญาณ สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ซึง่ผู้ปกครองแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกัน ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีการแก้ไขปัญหา ในการช่วยเหลือผู้เรียนทางไกลระยะที่สอง โดยจัดหาสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเสริมตามกำลัง  และอีกแนวทางหนึ่งคือให้โรงเรียนทำแบบฝึกหัดให้นักเรียน โดยใช้บ้านเป็นสถานที่เรียน และให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู ในการดูแลการเรียน  ส่วนการเรียทางไกลออนไลน์DLTV  ของนักเรียน ในพื้นที่บ้านลิกี พบว่า เด็กให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น   โดยเฉพาะเด็กนักเรียน 3 คนที่มีการเรียนจากจอมือถือ ต้องขอขอบคุณทางผู้ใจบุญ ที่บริจาคทีวีและชุดรับสัญญาณดาวเทียม ทำให้เด็กได้เรียนสะดวกมากขึ้น และตอนนี้มีเด็ก ๆสนใจมาเรียนร่วมกันเพิ่มอีก2-3  คน โดยมีผู้ปกครองซึ่งเป็นพี่สาวของเด็กคอยให้คำแนะนำ