โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามแนวป้องกันโควิด-19 (มีคลิป) สอบคัดเลือก ม.1 และม.4 วันที่ 6-7 มิถุนายน นี้

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เปิดเผยว่า  โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบนโยบายการปฏิบัติการรับนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 686 คน มากกว่าแผนการรับนักเรียนที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ เพียง 495 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือก จำนวน 671 คน มากกว่าแผนการรับนักเรียนที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้เพียง 450 คน

“ทางโรงเรียนจึงจะต้องดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม.1 และในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม.4 ตามตารางปฏิทินที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดไว้ และจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและแนวทางการจัดสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมห้องสอบ ห้องละไม่เกิน 20 คน การดำเนินการสอบให้เสร็จภายในเวลาครึ่งวัน คือเวลา 09.00 น.-12.00 น. และประสานหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงทางโรงเรียนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั่นไลน์ และคลิปผ่านช่องยูทูปมาอย่างต่อเนื่อง…ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จึงอยากจะขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียเพิ่มได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนเลยพิทยาคม https://www.loeipit.ac.th/ผอ.ร.ร.เลยพิทยาคม กล่าว

………………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 / รายงาน