สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมกับบรรยายพิเศษ แก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมการสอนแบบบูรณาการฯและกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่จะสมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 11 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 20 โรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด