ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 บ้านสีกาย ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (เมือง 2) และคณะครูโรงเรียนสีกายวิทยาคม ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ณ บ้านสีกาย หมู่ที่ 2 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียนสีกายวิทยาคม เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป