ผอ.สพม.19 รับการ Coaching เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผล (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 และนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พร้อมด้วยบุคลากรข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.19 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (สมป.) จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching team) เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

……………….. ……………………………………

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3652024891490897

………………………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / รายงาน