ติดตามการทดลองเรียนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

 

5 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ติดตามการทดลองเรียนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นักเรียนโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ โรงเรียนศรีวิสารวาจา โรงเรียนบ้านคอวัง เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค และให้กำลังใจ ผู้ปกครอง /นักเรียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับบริจาคจากมูลนิธิกสิกรไทย สร้างความปลื้มใจให้กับผู้ปกครองที่กำลังประสบปัญหาไม่มีรายได้ช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1