1-4 มิย. 2563 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนออนแอร์ ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

             โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางไกล(ออนแอร์)ในหมู่บ้าน จำนวน 5 ศูนย์ เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกล ในการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 20 พ.ค. -31 มิ.ย. 2563 และจะได้พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.และ เขตพื้นที่ ในช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563  การดำเนินการในครั้งนี้โรงเรียนได้ประชุมวางแผน เลือกบ้านของผู้ปกครองนักเรียน หรือบ้านของผู้ที่สนับสนุนการศึกษา  โรงเรียนจัดหา ติดตั้งระบบดาวเทียม KU-Band  โต๊ะ เก้าอี้  มอบหมายแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้ปกครอง นักเรียนชื่นชอบ ดีกว่าเรียนแบบดูทางมือถืออยู่คนเดียวที่บ้าน   มาเรียนที่ศูนย์ได้พบพูดคุยกัน  ปรึกษากัน  สามารถใช้สถานที่ศูนย์ในการทำใบงานที่คุณครูมอบหมาย  และพบว่าที่ศูนย์นี้ รุ่นพี่จะช่วยสอนน้องด้วย   ปัญหาที่พบ บางศูนย์มีนักเรียนมากเกินไปเช่น ศูนย์ที่ 4 มีนักเรียนถึง 47 คน  จุดนี้ต้องหาทางปรับปรุงโดยการขยายเพิ่มอีก 1 ศูนย์เพื่อกระจายนักเรียนออกไปให้เกิดความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพต่อไป


 

ดูภาพทั้งหมด คลิก

นายนิพนธ์ มณีรัตน์