สพฐ .ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้า ม .1ของโรงเรียนโยธินบูรณะและโรงเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ท่านสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม​กิจกรรมการสอบเข้า แข่งขันคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ. ณรงค์ คงสมปราชญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะและนายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ และสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมอ 1 ครั้งนี้ ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ก่อนเข้าห้องสอบมีจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ จัดอุปกรณ์ล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาถูพื้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ

ทั้งนี้ โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งสังกัด ใน สพม.1มีการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ วัดไข้ ทุกคน ที่มาติดต่อราชการที่โรงเรียน รวมทั้งครู และบุคลากรของโรงเรียน พร้อมขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งครู และนักเรียน ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19