รองกวินทร์เกียรติฯ ติดตามการรับนักเรียน ปี 63 ที่รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อติดตามและเยี่ยมชมกระบวนการสอบคัดเลือก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นสุขอนามัยของนักเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะการรับนักเรียนจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชน

สำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 870 คน แบ่งเป็นผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ 217 คน นอกเขตพื้นที่บริการ 653 คน ขณะที่โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ 450 คน จำนวน 10 ห้องเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล้ว จะประกาศผลในวันที่ 10 มิถุนายน ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดห้องสอบตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ตามมาตรการป้องกันโรคของ ศบค. เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน