ผู้ตรวจราชการ สพฐ.ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในสังกัดสพม.20

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพฐ.เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม. 20 และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมระบบคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการตรวจวัดไข้ มีจุดล้างมือเท้ากด งดสัมผัส ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ส่วนผู้ปกครองให้รออยู่ภายนอกโรงเรียนและนอกอาคารเรียน  จากนั้นทางคณะได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบ โดยมีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 503 คน จำนวน 25 ห้องสอบ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  โดยมีว่าที่ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนและคณะร่วมต้อนรับ โดยได้รายงานการดำเนินงานเตรียมการเรียนการสอน  โดยโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก จึงได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20-23 คน ให้สลับกันมาเรียนที่โรงเรียนและอีกกลุ่มให้เรียนในระบบออนไลน์ สลับกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยนายสุรศักดิ์  ได้เน้นย้ำให้ครูทุกคนเตรียมความพร้อมในการสอนทุกรูปแบบ Onsite , Onair  และ Online  และให้ติดตามความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ แต่ไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน หากนักเรียนคนใดมีปัญหาอาจให้มาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน