รองวัฒนาพรฯ ตรวจสนามสอบ ม.4 โรงเรียนหอวัง

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ เพื่อติดตามและเยี่ยมชมกระบวนการสอบคัดเลือก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นสุขอนามัยของนักเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.)

สำหรับโรงเรียนหอวัง ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ในวันที่ 6 มิถุนายน มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 1,096 คน เป็นผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ 322 คน นอกเขตพื้นที่บริการ 774 คน โรงเรียนวางแผนรับนักเรียน 540 คน ประกาศผลวันที่ 10 มิถุนายน และจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 604 คน แบ่งเป็นผู้สมัครห้องเรียนวิทย์-คณิต 274 คน ห้องเรียน STEM 31 คน ห้องเรียนคณิต-อังกฤษ 99 คน ห้องเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง 200 คน ขณะที่โรงเรียนวางแผนรับนักเรียน 540 คน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล้ว จะประกาศผลในวันที่ 11 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดห้องสอบตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ตามมาตรการป้องกันโรคของ ศบค. เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าสอบ โดยจัดห้องสอบ 35 ห้อง ห้องละไม่เกิน 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ให้ผู้เข้าสอบและผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ ให้เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงหลัก Social Distancing เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบทีละห้อง และทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน