คุณหญิงกัลยา รมช.ศธ. เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมี นายพิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. กล่าวว่า สำหรับการสอบวันนี้ได้ทราบว่าทำตามขั้นตอน และกติกาของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเว้นระยะห่าง การจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ขอขอบคุณ ทางโรงเรียนที่จัดระเบียบได้เป็นอย่างดี หวังว่าการสอบวันนี้จะประสบความสำเร็จ และผ่านพ้นไปด้วยดี และขอชื่นชมการจัดการเรียนการสอนหลังจากได้ชมศูนย์คณิตศาสตร์ ซึ่งมีความทันสมัยมาก สร้างความน่าสนใจแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี

นายอำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีการสอบทั่วประเทศพร้อมกัน (ห้องเรียนปกติ) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 โดย นักเรียนชั้น ม. 4 จะมีนักเรียนอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่เป็นนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ และโรงเรียนก็จะสามารถคัดนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม. 4 ต่อไปได้ ซึ่งหลังจากที่คัดนักเรียนชั้น ม. 3 เข้าสู่ ม.4 แล้ว บางโรงเรียนจะมีนั่งที่สามารถรับสมัครเพิ่มได้ในแต่ละสาขาวิชาที่โรงเรียนกำหนด แต่ไม่เกินห้องละ 40 คน บวก 5 คน ตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนกำหนด ซึ่งหลังจากที่ได้เยี่ยมชมการจัดการสอบของโรงเรียนสตรีวิทยา พบว่าการดำเนินการที่ใช้ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และการเว้นระยะห่างทางสังคม โรงเรียนสามารถจัดการได้อย่างดีมาก ทั้งการจัดระเบียบขณะที่ผู้ปกครองมารับส่งนักเรียน โดยไม่พักคอยและให้นัดหมายจุดการรับนักเรียนกลับให้ชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ไม่มากนัก ผู้ปกครองจึงสามารถรับส่งได้เพียงแค่หน้าโรงเรียนเท่านั้น โดยมีระยะเวลาจำกัด ทำให้ไม่เกิดความแออัด ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้  ทั้งนี้โรงเรียนสตรีวิทยาได้บริหารจัดการด้วยการใช้บุคลากรของทางโรงเรียนก่อน ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทางการแพทย์ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครในการดูแลพื้นที่จอดรถ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นความร่วมมือของภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เป็นอย่างดี

สำหรับจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้น ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ประเภทห้องเรียนปกติ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สามารถรับได้ 31 คน มีผู้สมัคร 187 คน อัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:6 และ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ สามารถรับได้ 20 คน มีผู้สมัคร 49 คน อัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:2  ทั้งนี้ในวันเปิดภาคเรียนรูปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีวิทยาคือการจัดห้องเรียนไม่เกิน 20 คน เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร โดยให้นักเรียนมาเรียน 5 วัน เว้น 9 วัน และสลับกับการเรียนออนไลน์ โดยจะมีการประเมินเพื่อสรุปอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางให้โรงเรียนได้ดำเนินการต่อไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่ในหลายจังหวัด พบว่าโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) การเว้นระยะห่าง จุกพักคอย การนั่งสอบ รวมถึงการเดินเข้าห้องสอบ สามารถจัดการได้เป็นอย่างดีทุกโรงเรียน และขอเป็นกำลังใจ และขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ทุกโรงเรียนที่ดำเนินการสอบทั้ง ม.1 และ ม.4 ที่ได้ตั้งใจให้การทำงานครั้งนี้ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และสังคมทั่วไป หวังว่าการจัดสอบครั้งนี้จะเป็นรูปแบบในการดูแลนักเรียน ในวันที่นักเรียนต้องมาเรียนตามปกติ ดังนั้นจึงอยากให้ทุกโรงเรียนได้เรียนรู้จากการสอบครั้งนี้ด้วยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในวันเปิดภาคเรียน  ขณะที่การประกาศผลสอบ จะประกาศภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563  สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังในการสอบ ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานได้โดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะมีรายชื่อโรงเรียนและมีจำนวนที่นั่งจัดให้นักเรียนได้เรียน และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 แต่ก็อาจจะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ยังหาที่เรียนไม่ได้ซึ่งจะมีรอบที่ 2 เป็นรอบเก็บตก ทั้งนี้ยืนยันว่านักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียนก่อนวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคมนี้

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน