สพม.35 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19  ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน  โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2563

จากการลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ ครั้งนี้ โรงเรียนมีจุดคัดกรอง  เจลทำความสะอาด  การเว้นระยะห่างในการนั่งสอบ เพื่อลดความแออัดของนักเรียน  และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  ทำให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อยด้วยดี

ณรงค์ ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน