สพม.35 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเรียนออนไลน์โรงเรียนทาขุมเงินและแม่ทาวิทยาคม

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะทำงาน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ภายใต้การป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

มนตรี นันไชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน