ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพื้นที่ สพป.พิจิตร เขต 1

เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์   กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563