การประชุมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT

การประชุมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพี่เลี้ยงในสังกัด สพม.37 ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : การประชุมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT