สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี 2563

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, นายชัยณรงค์ ฤทธิวงศ์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ร่วมการประชุมฯ โดย ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ร้องเพลงชาติไทย กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น พร้อมผู้ร่วมการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุม ให้โอวาท บรรยายพิเศษการต่อต้านการทุจริต และคอรัปชั่น ของ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา