สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมด้วยระบบทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Google Meet   ครั้งที่ 1/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุม
ด้วยระบบทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Google Meet
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1