สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา“สพฐ. เกมส์” ระดับภาคเหนือ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์” ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมี 17 จังหวัดภาคเหนือนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน   “สพฐ. เกมส์” เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้นักเรียนจำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกายิอารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนทุกสังกัด แข่งขันกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย 1.ฟุตบอลชาย 2.วอลเลย์บอลชาย-หญิง 3.เซปักตะกร้อชาย-หญิง 4.ฟุตบอลชาย 5.บาสเกตบอลชาย-หญิง 6. คีตะมวย 7.ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี  โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน   ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย