สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์และนำเสนอ VTR “สื่อออนไลน์ จุดประกายเรียนรู้” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ VTR :  การนำเสนอรูปแบบการวางแผนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เรื่อง “สื่อออนไลน์ จุดประกายเรียนรู้” ของโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

“สื่อออนไลน์ จุดประกายเรียนรู้” 

โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1