สพฐ.ประชุมผู้อำนวยการเขตฯ เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 63

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ใน 3 ช่องทางหลัก ทั้งเว็บไซต์ ยูทูบ และเฟซบุ๊ก ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อหารือข้อราชการที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน