สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน ในการขับเคลื่อน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมคุรุสภา สพป.ระยอง เขต 1 โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม